sekami Blog

0

Senin, 30 November 2020

Pesta St. Andreas Rm. 10:9-18; Mzm. 19:2-3,4-5; Mat. 4:18-22.BcO 1Kor. 1: 17-2:5. warna liturgi Merah Orang Kudus Tanggal 30 Sumber http://imankatolik.or.id/kalender/30Nov.html http://katolikindonesia.org/?page_id=10551 https://www.youtube.com/watch?v=rYqWJD1U_2o

0

Senin, 30 November 2020

Pesta St. Andreas Rm. 10:9-18; Mzm. 19:2-3,4-5; Mat. 4:18-22.BcO 1Kor. 1: 17-2:5. warna liturgi Merah Orang Kudus Tanggal 30 Sumber http://imankatolik.or.id/kalender/30Nov.html http://katolikindonesia.org/?page_id=10551 http://sekami.org/wp-content/uploads/2020/11/KI-2020-11-30-RP-Fredy-Jehadin-SVD-Tuhan-Selalu-Bertanggungjawab-Akan-Hidup-Kita.mp3

0

Senin, 30 November 2020

SENIN, 30 NOVEMBER 2020 Bacaan Liturgi Pesta S. Andreas, Rasul Bacaan InjilMat 4:18-22 Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Yesus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius: Pada suatu hari,ketika Yesus sedang berjalan...

0

Minggu, 29 November 2020

HARI MINGGU ADVEN I Yes. 63:16b-17; 64:1,3b-8; Mzm. 80:2ac,3b,15-16,18-19; 1Kor. 1:3-9; Mrk. 13:33-37.BcO Yes. 6:1-13. warna liturgi Ungu Orang Kudus Tanggal 29 Sumber http://imankatolik.or.id/kalender/29Nov.html http://katolikindonesia.org/?page_id=10528 http://sekami.org/wp-content/uploads/2020/11/KI-2020-11-29-RP-Fredy-Jehadin-SVD-Dalam-Masa-Adven-Kita-Berjaga-jaga-Dan-Berdoa.mp3

0

Minggu, 29 November 2020

Sabda KehidupanMinggu 29 November 2020Minggu Adven 1“Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang...

0

Minggu, 29 November 2020

MINGGU, 29 NOPEMBER 2020 Bacaan Liturgi Hari Minggu Adven I Bacaan InjilMrk 13:33-37 Berjaga-jagalahsebab kamu tidak tahu bilamana tuan rumah pulang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus: Sekali peristiwaYesus bersabda kepada murid-murid-Nya,“Hati-hatilah dan berjaga-jagalah!Sebab...

0

Minggu, 29 November 2020

HARI MINGGU ADVEN I Yes. 63:16b-17; 64:1,3b-8; Mzm. 80:2ac,3b,15-16,18-19; 1Kor. 1:3-9; Mrk. 13:33-37.BcO Yes. 6:1-13. warna liturgi Ungu Orang Kudus Tanggal 29 Sumber http://imankatolik.or.id/kalender/29Nov.html http://katolikindonesia.org/?page_id=10528 https://www.youtube.com/watch?v=rn70nTejn8I

0

Minggu, 29 November 2020

ANTIFON PEMBUKA – Mzm. 25:1-3 Kepada-Mu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku; Allahku, kepada Mu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriang-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Dikau takkan mendapat malu....

0

Sabtu, 28 November 2020

Sabda KehidupanSabtu 28 November 2020Lukas 21:36“Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.” Peringatan Yesus ini adalah...

0

Sabtu, 28 November 2020

SABTU, 28 NOPEMBER 2020 Bacaan Liturgi Hari Biasa, Pekan Biasa XXXIV Bacaan InjilLuk 21:34-36 Berjaga-jagalah,agar kalian terluput dari malapetaka yang akan terjadi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas: Pada waktu itu Yesus berkata kepada...