Rabu, 12 Agustus 2020

Rehar : Rabu : 120820.
Bacaan 1 : Yeh 9:1-7;10:18-22
Mzm 113:1-2.3-4.5-6
Injil : Mat 18:15-20.
PF S. Yohana Frasiska dari Chantal
Hari Biasa, Pekan Biasa XIX

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius:
Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya,
“Apabila saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia di bawah empat mata.
Jika ia mendengarkan nasihatmu
engkau telah mendapatnya kembali.
Jika ia tidak mendengarkan dikau,
bawalah seorang atau dua orang lain,
supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka,
sampaikanlah soalnya kepada jemaat.
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah
atau seorang pemungut cukai.
Aku berkata kepadamu:
Sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga,
dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Dan lagi Aku berkata kepadamu,
Jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apa pun,
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga.
Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku,
Aku hadir di tengah-tengah mereka.”
Demikianlah Injil Tuhan.

Renungan :

Injil hari ini membahas tentang bagaimana menegur saudara yang berbuat dosa.
Apakah sebaiknya kita menegur langsung atau sebaiknya kita diamkan dia dalam kedosaannya ?
Ternyata tidak ! , Tuhan meminta kita tidak mendiamkan mereka diam dalam kedosaanya.
Kita harus menegurnya secara baik baik tanpa mempermalukan dia didepan orang banyak/ umum. dengan cara bertahap ;
Apabila saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia di bawah empat mata.
Jika ia mendengarkan nasihatmu
engkau telah mendapatnya kembali.
Jika ia tidak mendengarkan dikau,
bawalah seorang atau dua orang lain,
supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka,
sampaikanlah soalnya kepada jemaat.
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah “
(Mat 18:15-17).
Hanya orang orang yang mengakui kesalahannya. dan bertobat yang akan mendapat pengampunan dari Tuhan.
Untuk itu kita tidak bisa hanya mengandal kan kita sendiri tapi kita memerlukan orang lain untuk membantu kita menyadari kesalahan kita.
Kadang Kesalahan kita tidak kita sadari. untuk itu kita perlu orang lain untuk mengoreksinya.
Bagaimana dengan anda ?

Masuklah dalam keheningan.
Apabila saudaramu berbuat dosa. tegurlah di bawah empat mata.
jika dia mendengarkan nasehatmu, engkau telah mendapatkannya kembali.
H e n i n g.

Marilah berdoa :
Tuhan Allah Tritunggal Maha Rahim. Pandanglah kami , anakMu yang yang sering kali jatuh dalam dosa .
Ampunilah kami dan Bimbinglah kami dengan Roh KudusMu agar kami boelh hidup dalam berkatMu. sb Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Bapa kami … Kemuliaaan…, Amin(ht).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.