sekami Blog

0

Senin, 23 November 2020

Klemens I dan Kolumbanus Why. 14:1-3,4b-5; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; Luk. 21:1-4.BcO Dan. 5:1-17,23-6:1. warna liturgi Hijau Orang Kudus Tanggal 23 Sumber http://imankatolik.or.id/kalender/23Nov.html http://katolikindonesia.org/?page_id=10515 http://sekami.org/wp-content/uploads/2020/11/KI-2020-11-23-RP-Fredy-Jehadin-SVD-Persembahkanlah-diri-kita-dengan-jujur-dan-penuh-hormat-kepada-Tuhan.mp3

0

Senin, 23 November 2020

ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 24:1-2 Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan buMi di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. PENGANTAR Memberi dari...

0

Senin, 23 November 2020

Klemens I dan Kolumbanus Why. 14:1-3,4b-5; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; Luk. 21:1-4.BcO Dan. 5:1-17,23-6:1. warna liturgi Hijau Orang Kudus Tanggal 23 Sumber http://imankatolik.or.id/kalender/23Nov.html http://katolikindonesia.org/?page_id=10515 https://www.youtube.com/watch?v=uRpeqhQFqVU

0

Minggu, 22 November 2020

HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM Yeh. 34:11-12,15-17; Mzm. 23:1-2a,2b-3,5-6; 1Kor. 15:20-26,28; Mat. 25:31-46.BcO Dan. 7:1-27 atau Why. 1:4-6,10,12-18; 2:26,28; 3:5,12,20-21. warna liturgi Putih Orang Kudus Tanggal 22 Sumber http://imankatolik.or.id/kalender/22Nov.html http://katolikindonesia.org/?page_id=10513 http://sekami.org/wp-content/uploads/2020/11/KI-2020-11-22-RP-Fredy-Jehadin-SVD-Yesus-Kristus-Adalah-Raja-Adil.mp3

0

Minggu, 22 November 2020

BACAAN INJIL: Matius 25:31-46 “Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya dan akan memisahkan mereka seorang dari seorang.” Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama...

0

Minggu, 22 November 2020

Bacaan Liturgi 22 November 2020 Hari HR Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam Bacaan PertamaYeh 34:11-12.15-17Wahai domba-domba-Ku,Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba.Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel:Beginilah firman Tuhan Allah, “Dengar,Aku sendirilah...

0

Minggu, 22 November 2020

Sabda KehidupanMinggu 22 November 2020Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta AlamMat 25:40“Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling...

0

Minggu, 22 November 2020

BACAAN INJIL: Matius 25:31-46 “Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya dan akan memisahkan mereka seorang dari seorang.” Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama...

0

Minggu, 22 November 2020

HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM Yeh. 34:11-12,15-17; Mzm. 23:1-2a,2b-3,5-6; 1Kor. 15:20-26,28; Mat. 25:31-46.BcO Dan. 7:1-27 atau Why. 1:4-6,10,12-18; 2:26,28; 3:5,12,20-21. warna liturgi Putih Orang Kudus Tanggal 22 Sumber http://imankatolik.or.id/kalender/22Nov.html http://katolikindonesia.org/?page_id=10513 https://www.youtube.com/watch?v=Lj31482rOQQ

0

Minggu, 22 November 2020

ANTIFON PEMBUKA  –  Why 5:12, 1:6 Pantaslah Anak Domba yang disembelih itu menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. PENGANTAR Allah berjanji memperhatikan domba-dombanya satu per...